Tag: Familial Mediterranean Fever

Ailevi Akdeniz Ateşi

        Ailevi Akdeniz Ateşi 2500 yıllık mazisi olan antik bir hastalık olmakla beraber, en çok Yahudilerde, Araplarda, Türklerde ve Ermenilerde görülen ve göçmenlerle birlikte Avrupa ve diğer kıtalara yayılmış olan, çeşitli organlarda ve eklemlerde tekrarlayan iltihabı ataklara neden olan genetik bir hastalıktır.        Ailevi Akdeniz Ateşi, ateş ve serozit atakları ile karakterize bir…